20,4 % е делът на хората над 65-годишна възраст в община Велико Търново

Публикувано на чт, 16 сеп. 2021
473 четения

20,4 % е делът на населението над 65-годишна възраст в община В. Търново. Това показват данните на Института за пазарна икономика, направен въз основа на информация на НСИ за периода 2016 – 2020 г. И докато Tърновска община е сред 170-те общини, които влизат в диапазона между 20 и 30 %, то данните за други райони показват сериозно застаряване на населението.
Големите икономически центрове се приближават до средните за страната стойности, като в столицата делът на възрастните е 17,6 %, в Пловдив и Варна – по 18,4 %. Има видими разлики между Северна и Южна България, като най-големите струпвания на общини с висок дял на населението над 65 години са в Северозападна Българя и по границата със Сърбия.
За 2020 г. само една община – Бойница, има дял над 50 %, а други осем – Невестино, Макреш, Ковачевци, Георги Дамяново, Ново село, Грамада, Опан и Чипровци, са с над 40 на сто. Най-нисък е делът на възрастните хора в Кайнарджа (13 %) и Гърмен (14 %).
За останалите общини в областта данните показват, че хората над 65 г. в община Горна Оряховица например са 25,4 %, в Свищов – 25,1 %, в Лясковец – 28 на сто, в община Павликени – 29,3 %, в Полски Тръмбеш – 30 на сто, а в Сухиндол – 31 %. В община Златарица хората от третата възраст са 25,9 на сто, в Стражица – 21,9, а в Елена – 26,2 % от населението.
Въпреки общата тенденция към бързо застаряване в страната, в част от общините се наблюдава противоположна тенденция. В рамките на петте години между 2016 и 2020 г. делът на населението на 65 и повече години намалява или остава същият в цели 76 общини, като те са видимо струпани в Северозапада и в района на Пловдив. При общините в Северна България това най-вероятно отразява цялостния бърз спад на населението.
Бързото повишаване на дела на възрастното население отразява най-вече миграционните процеси, като регионите, където то е най-ясно изразено, се напускат от по-младите в търсене на образование, работа и по-добре платени работни места. Във водещите центрове процесите на застаряване са по-умерени, като делът на възрастните в столицата е нараснал с 0,6 пр.п. в рамките на пет години, в Пловдив – с 0,8 пр.п., във Варна – с 1,2 пр.п.
Весела БАЙЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново