11,7 млн. лв. планира за чистота Община В. Търново догодина

Публикувано на ср, 9 Ное. 2022
231 четения

11,7 млн. лв. е план-сметката за чистота на Община В. Търново за 2023 г. Предложеният вариант е качен на сайта на администрацията и от него става ясно, че е изготвен на база отчета за деветмесечието на 2022 г. В него не е заложено увеличение на таксата за битови отпадъци. Предвидените пари обаче за следващата година са с милион повече спрямо сегашната, за която бяха заложени и одобрени 10,7 млн. лв.
Общо 7 630 000 лв. са очакваните приходи от такса битови отпадъци през 2023 г., а останалите 4 030 000 лв. ще бъдат дофинансирани. От местната администрация посочват още, че в защита на обществения интерес се налага приходите от такса “Битови отпадъци” да не възстановяват пълните разходи по дейностите за чистота и услугата ще се дофинансира от други данъчни и неданъчни общински приходи.
За следващата година от планираните разходи за чистота 3 850 000 лв. са за сметосъбиране и сметоизвозване. От тях 150 000 лв. са предвидени за нови контейнери за кметствата, кошчета за отпадъци, ремонт и др. Отделно 1 950 000 лв. са заложени за третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци и за други дейности. Също така 250 000 лв. са предвидени за изграждане и експлоатация на площадка за управление на строителни отпадъци. За почистване на нерегламентирани сметища Общината е планирала 180 000 лв., толкова колкото и за настоящата година.
Най-много средства – 5 860 000 лв., са заложени за поддържане на чистотата на улиците, площадите, алеите и парковете в общината. В тази сума 1,3 млн. лв. са за снегопочистването на В. Търново и кметствата.
След изтичане на 30-дневния срок, в който гражданите могат да внесат своите предложения, мнения и препоръки в Общината, предложението ще бъде разгледано от постоянните комисии към местния парламент. След това ще бъде гласувано от Великотърновски общински съвет.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново