Зам.-министър представи програма за 10 млн. евро за културни проекти

Публикувано на пт, 20 сеп. 2019
207 четения

Зам.-министърът на културата Амелия Гешева пристигна във В. Търново, за да се срещне с местни представители на организации, работещи в културната сфера. Пред тях тя представи програмата “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”.
“Чрез настоящата програма са изградени мостове както между страните донори в проекта, така и между местните и регионалните власти, културните оператори от неправителствения сектор и разпоредителите с бюджета към Общината или държавата. Надяваме се на предприемчив дух и на много креативни проекти, които да допринесат не само за обогатяване на пъстрата палитра от културни събития в България, но и да направят страната ни по-привлекателна, а секторът, работещ в сферата на културата по-устойчив и по-активен”, каза зам.-министърът.
Информационният ден е част от голямата информационна кампания “Подобрен достъп до култура и изкуства”, която Министерството на културата провежда. Бяха представени насоките по първата покана, обявена в рамките на програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана по линия на Европейското икономическо пространство. Тя е свързана с постигането на един от резултатите на програмата, а именно подобряване на достъпа до култура и изкуство. В рамките на целия програмен период, който продължава до 2024 г. освен тази, ще има и още една покана през 2020 г. Тогава ще се финансират проекти, свързани с реализацията на фестивали и събития, популяризиращи нашите традиции, занаяти и всички жанрове на изкуствата. Тази програма и поканата имат по-различен фокус. На първо място тя насърчава укрепването на капацитета на организациите, които правят култура в България. От друга страна, това е програма, която дава възможност и има за цел да направи културата достъпна до малките населени места и до повече хора.
Бенефициентите бяха запознати и с останалите възможности на програмата. В периода до 2024 г. по нея има най-голямо осигурено финансиране за т.нар. меки мерки. Чрез нея ще се подкрепят основно проекти, свързани с достъпа до културно наследство. През първата голяма покана, която ще бъде обявена в началото на сл.г., ще се работи и върху инфраструктура, касаеща управлението на движимото културно наследство и представянето му пред аудитория. Основни бенефициенти са музеи, галерии и всички, които се занимават с представянето на културното наследство. Идеята е да се развиват повече предприемачески умения, така че то да бъде опазвано, представяно и популяризирано по по-добър начин.
До края на 2019 г. ще стартира мярка за дигитализацията на културното наследство, както и т.нар. малка грантова схема, свързана с популяризирането на културата на общностите и малцинствата в България.
Към настоящата покана програмата разполага с финансов ресурс над 1,5 млн. евро. Целият размер на финансиране в програмния период е 10 млн. евро, като 6,4 млн. са отделени за подобряване достъпа до културно наследство. За 2-рия резултат, към който принадлежи и настоящата покана, са отделени над 3,6 млн. евро и 1,2 млн. за малката грантова схема. За публичните организации и администрациите в това число финансирането е 100 % безвъзмездно. При НПО има изискване за 10 % съфинансиране, което е под формата както на финансов, така и на нефинансов принос.
Всички, които са решили да кандидатстват по първата програма, имат възможността да го направят до 3 декември 2019 г. Повече информация може да бъде открита на сайта на програмата, както и на официалния сайт на Министерство на културата.
Николай ВЕНКОВ
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново