Слависти от 7 държави пристигат във ВТУ

Публикувано на чт, 27 юни 2019
73 четения

Слависти от седем държави пристигат във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. На 27 и 28 юни те ще участват в годишното заседание на Комисията за изучаване на славянските езици и литератури, която е акредитирана към Международния комитет на славистите. В старата столица ще се съберат близо 20 нейни членове от 7 държави и 13 университета. От българска страна участват седем преподаватели по славистика от Великотърновския и Софийския университет. Официалното откриване на форума е днес от 10 ч. в зала “Европа” на Ректората.
Конференцията, която съпътства работата на Комисията, е посветена на актуални теоретични и методологически проблеми на изучаването и преподаването на славянски езици, литератури и култури в университетите по света. Четири са тематичните блокове, предвидени за доклади, обмяна на мнения и споделяне на опит. Първият е за славистиката в европейското национално и културно наследство. Вторият блок е за направленията в изучаването и развитието на славистичната наука в системата на университетското образование. В третия ще бъде засегната темата за интердисциплинарните изследвания в областта на славянските езици, литератури и култури. Четвъртият ще е за преподаването на славянските езици, литератури и култури в конфронтативна, интертекстуална и интеркултурна перспектива.
Изучаването и преподаването на български език, на българска литература и култура също е предмет на проучване и на сравнения в университетските програми в чужбина. Председател на тази комисия е проф. д-р Лиляна Баич от Филологическия факултет на Белградския университет, а неин член е и проф. д-р Ценка Иванова от Великотърновския университет. Домакини и организатори на заседанията са преподаватели от катедрите “Славистика” и “Русистика”.
ВТУ за втори път е домакин на заседание на комисия, акредитирана към Международния комитет на славистите и това е високо признание. През 2009 г. в Университета заседава Комисията по балканско езикознание.
Славянските езици заемат пето място по брой на хората, които ги говорят. В Европейския съюз официални езици са полски, чешки, словашки, български, словенски, хърватски. Руският е славянският език, на който говорят най-много хора. Българският език въведе кирилицата като третата официална азбука в ЕС след латинската и гръцката азбука.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново