Проф. дфн Димитър Кенанов разказа за първото поколение поети на ВТУ в поредица от книги

Публикувано на чт, 16 Ное. 2023
191 четения

Проф. дфн Димитър Кенанов издаде 6-томна поредица Библиотека “Албатрос” от книги за първото поколение поети на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. “Тихата лирика и търновското студентство” е последната от тях, издадена по повод 60-годишнината на великотърновската университетска катедра “Българска литература”.
“Преди 60 години беше открит Висшият педагогически институт “Братя Кирил и Методий”, който през 1971 г. е обявен за втори български университет “Св. св. Кирил и Методий”. Първооснователите му проф. Александър Бурмов, проф. Пеньо Русев бяха не само видни учени, но и носители на художествено-творчески заложби. Затова те подбираха първите асистенти и по принадлежността им към гилдията на поетите и разказвачите. Новоучредената литературна катедра десетилетия наред се ръководеше от големи личности, отдадени на служение и подкрепа на българското слово: Пеньо Русев, Георги Димов, Георги Данчев, Иван Радев”, припомни проф. Кенанов. През 1963-1973 г. в университета следват поети от така нареченото т.н. “второ априлско поколение” – непосредствен приемник на Априлската генерация. За тях, както пише проф. Христо Трендафилов, е “характерна популярността им (особено в студентска среда), шумните литературни четения, артистичните ефекти, доминирането на устното слово”. Тогава четенията стават в препълнената, легендарна вече, Първа аудитория, възторгвана от стиховете на Николай Колев, Янислав Янков, Венета Мандева, Димитър Донков, Калина Ковачева, Радослав Игнатов, Борис Христов, Паруш Парушев, Марин Георгиев, Таньо Клисуров и др. В книгата “Тихата лирика и търновското студентство” авторът включва откъси от оценъчни студии на Иван Радев и Панко Анчев за пораждането на търновския университетски щурм към столични и извънстолични списания, вестници, издания.
“От прозореца на днешната постсоциалистическа, интернет-дигитална епоха виждам как литературният процес поглъща литературата, литературния живот. Необозримото количество и свръхинформацията скриват качествените художествени произведения. Затова и написах шесте “албатросни” книги”, подчертава проф. Кенанов. “Цялата поредица е написана през 2018-2023 г. по милост и подкрепа Божия, съветвания с приятели, с близки на творците, за които пиша, и насаме с книги, писма, съкровени архиви на любими мои поети и изследователи”, добавя той.
Поредицата Библиотека “Албатрос” включва книгите: “Сърцето ми е нежно за войник. Ранният Янаки Петров”, “Последен сняг: Янко Димов”, “Жена сред всемира: Огняна Свилина”, “Зажъдица за прочит”, “Пилигрим на думите” и “Тихата лирика и търновското студентство”.
Николай ВЕНКОВ, сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново