Обучението на бъдещите учители обсъждаха на конференция на катедра “Музика”

Публикувано на пн, 2 юли 2018
437 четения

Преподаватели и докторанти от три университета представиха свои разработки на Националната научна конференция «Съвременно музикално образование и възпитание». Форумът се проведе в Институт „Конфуций” и бе организиран по повод 25-годишнината на специалност „Педагогика на обучението по музика”, която катедра „Музика”при Педагогическия факултет на ВТУ отбелязва през тази година.

В програмата участваха всички преподаватели и докторанти от катедра „Музика”, както и техни колеги от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

“Дискутираните теми бяха свързани с обучението на бъдещите учители по музика в детската градина и общообразователното училище. По-конкретно – обучението по музикално-теоретичните дисциплини и актуални проблеми, свързани с тях, аспектите на практическото обучение на студентите като стажант-учители по музика и др. Търсени бяха оптимални решения на поставените в методическите разработки проблеми по отношение на учебната работа”, обясни доц. д-р Илияна Николова, ръководител на катедра «Музика» при ВТУ.

В представянето на темата „Интегративни подходи в обучението по музика в професионалните гимназии” при откриването на конференцията, се включиха и ученици от 8 клас на гимназия в Плевен, участвали в експерименталния час на д-р Зорница Атанасова. Тя е завършила и трите степени на специалност „Педагогика на обучението по музика” – бакалавър, магистър и доктор, и е преподавател в училището.

По време на конференцията бе обявен конкурс за студенти и докторанти „Учителят по музика днес”. Той включва разработка на есе, кратка педагогическа разработка, или видеозапис на урок по музика в детската градина или общообразователното училище.

 

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново