Академия за лидери организира национален ученически конкурс

Публикувано на ср, 18 ян. 2023
144 четения

Академията за лидери при Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Ателие “История и памет”, с подкрепата на Студентския съвет, организират седмото издание на националния ученически конкурс “Пространство и време”. В него могат да се включат ученици от гимназиалната образователна степен от всички видове училища, които са на възраст между 14 и 19 години. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи: първи гимназиален етап от 8 до 10 клас и втори гимназиален етап от 9 до 12 клас. Участието в конкурса е индивидуално или групово, като първото се изисква за учениците, които през настоящата учебна година завършват училище, а за тези от 8 до 11 клас се допускат и групови разработки. Всеки ученик има право да участва само с една конкурсна творба и само в едно тематично направление – история или география.
Оценяването на конкурсните работи ще се извършва от специално жури под председателството на декана на Историческия факултет проф. д-р Николай Кънев, в чийто състав влизат преподаватели от факултета. Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали ще се осъществява от преподаватели по история и география от съответните катедри.
Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, ще получат книги и специална грамота на Историческия факултет. На учениците от 12 клас, получили оценка над “Много добър” 5,00, се предоставя възможност да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет през учебната 2023/2024 г. На участника, получил най-висока оценка по скалата “Отличен” 5,50-6,00, кандидатстудентската такса се поема от ръководството на Факултета.
Конкурсните разработки могат да бъдат в следния формат: писмени (историческо/географско есе, реферат, отговор на исторически въпрос) и електронни (мултимедийна презентация, блог на тема “Споделено за географията”), като те трябва да отговарят на предварително зададени от организаторите критерии. Срокът за подаването на материалите е до 10 март, обявяването на резултатите от предварителната селекция ще е на 17 март, а публичната защита – на 24 и 25 март. Провеждането на научния форум допуска присъствена и дистанционна форма на участие, уточняват организаторите.
Целите на конкурса са: да се даде възможност за творческа изява на ученици от гимназиалната образователна степен с изявени интереси в областта на обществените науки, да се провокира интересът на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство, да се съдейства за изграждане на динамични контакти и на мрежа за обмен на информация между училището и университета като взаимосвързани етапи в образованието на младите хора.
Подробности за конкурса и и формуляр за регистрация могат да бъдат открити във фейсбук страницата на Историческия факултет на ВТУ.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново