Започва процесът срещу близнаците Славчеви за стрелбата в офиса на Айдън

Публикувано на ср, 11 Окт. 2017
443 четения

Съдебният процес срещу близнаците Славчеви от Павликени започна. Срещу Илия и Станчо е повдигнато обвинение за грабеж, придружен с опит за убийство, като по отношение на Илия обвинението е и за незаконно притежание на оръжие. Пострадалите Карамфил Бижев и Альоша Атев бяха конституирани като частни обвинители и граждански ищци. Претенцията на Бижев срещу двамата подсъдими е да платят солидарно 200 000 лева обезщетение за неимуществени вреди и 250 лева за претърпените имуществени вреди, заедно с лихвите от момента на извършеното деяние до окончателното заплащане. Другият пострадал е предявил иск за 20 000 лева. Айдън Хюсеинов не е пожелал да се възползва от правото си да бъде конституиран като частен обвинител и граждански ищец и няма да бъде страна по делото в по-нататъшния му ход, а само свидетел.
Проведено е предварително изслушване, при което страните са изявили желание делото да премине по реда на съкратена процедура съгласно Наказателно-процесуалния кодекс. Съдът е определил петдневен срок страните да предоставят своите списъци със свидетели и вещи лица по делото, за които се съгласяват да не се провежда разпит пред съда и ще се приемат техните показания и експертни заключения от досъдебното производство. В този случай на провеждане на делото подсъдимите братя не са признали всички факти и обстоятелства от обвинителния акт на прокуратурата и не се ползват от предвидената в закона редукция на наказанието.
Мария НЕДЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново