Студенти по право ще трупат практически опит в Окръжния съд

Публикувано на чт, 21 Февр. 2019
200 четения

Над 75 студенти по право от ВТУ ще проведат практически занятия в продължение на две седмици във Великотърновския окръжен съд. Административният му ръководител съдия Теодорина Димитрова им пожела по време на практиката да се възползват максимално от възможността да получат реален поглед и ценен опит по отношение на бъдещата им професионална реализация, както и успешно приключване на поставените им от преподавателите задачи. През двете седмици, в които ще посещават съда, бъдещите юристи ще имат възможност да наблюдават реални заседания по наказателни и граждански дела, вниквайки в детайли във всеки казус, да се запознаят на място с отделните административни звена и техните функции, да получат ценна информация от съдии както по специфичната материя, която изучават, така и относно самата професия “съдия”. Обучението ще приключи с изготвянето на подробни доклади по подбрани реални дела, намиращи се в архива на съда.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново