Съдят председател на земеделска кооперация за присвоени 102 746 лв.

Публикувано на ср, 4 Дек. 2019
3710 четения

Районната прокуратура във В. Търново внесе в съда обвинителен акт срещу длъжностно лице за присвояване. Обвинението срещу С. П. е за това, че в периода от 1 януари 2008 г. до 18 май 2016 г. във Велико Търново като председател на производствено-потребителна земеделска кооперация „Д“, присвоила поверените й да ги пази и управлява пари в общ размер на 102 746,98 лв.
В качеството си на председател на ППЗК лицето имало право да извършва сделки за разпореждане с имуществото на кооперацията, въз основа на предварително решение на Управителния съвет, а с недвижими имоти на кооперацията въз основа на предварително решение на Общото събрание. Получените в този период средства от продажби и от отдадено под наем недвижимо имущество, собственост на кооперацията, постъпвали по банкова сметка на ППЗК, като единствено обвиняемото лице е имало право да се разпорежда със средствата по нея. В кооперацията не била водена редовна счетоводна отчетност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, поради което по делото не са приложени и липсват счетоводни документи. Освен това няма лица, назначени на трудов договор и счетоводител. Обвиняемото лице, в качеството си на председател, теглило от банковата сметка на ППЗК парични средства, с които се разпореждало, като липсват разходооправдателни документи за разходването на сумите. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново