Съдът потвърди 49 000 лв. глоба, наложена на ТЕЦ “Свилоза” за митническа измама

Публикувано на вт, 14 окт. 2014
587 четения

Дружеството плаща и 283 644 лв. заради грешен тарифен номер на въглища

Районен съд – Свищов, потвърди акт за 49 041 лева, съставен на ТЕЦ “Свилоза” за установена митническа измама. Крупната глоба била наложена на предприятието в началото на месец юни т.г. от Митница Свищов, след като били констатирани нередности в декларацията на доставено гориво за централата.
В средата на лятото м.г. ТЕЦ “Свилоза” получила 1733 тона въглища, доставени от чужбина. Както се изисква по закон, от ръководството на централата декларирали получената стока, като посочили, че става дума за “каменни енергийни въглища” и използвали тарифен код, отговарящ за лигнитни въглища. Централата притежава Удостоверение за освободен от акциз краен потребител и на това основание не трябвало да плаща нито мито, нито акциз, а само ДДС в размер на 46 920 лв.
Служителите на митницата обаче решили да извършат проверка на декларираната стока, която не била свързана със сигнал, а само на база анализ на риска. Изпратили проби от въглищата в лаборатория, а резултатите от изследванията показали, че стоката не е това, което е декларирано. Въглищата не били лигнитни, а антрацитни, съдържали 14 % по-малко летливи вещества и представлявали значително по-калорично гориво. Също така те подлежали на обмитяване и акциз. След направените изчисления се оказало, че с грешната си декларация ТЕЦ “Свилоза” е ощетила държавата с 32 694 лв. от невнесените налози. По смисъла на закона това представлява митническа измама, като е без значение дали тя е извършена умишлено, или поради грешка.
Митница Свищов е издала наказателно постановление, с което на предприятието е наложена глоба в размер на 150 % от щетата, причинена на държавата. От ТЕЦ “Свилоза” са го обжалвали с мотива, че имат удостоверение, което ги освобождава от акциз и по отношение на антрацитните въглища. Магистратите обаче са посочили, че при декларацията не е внесено това, а друго удостоверение, в обхвата на което не попада реалната стока. Също така, размерът на дължимото ДДС би бил различен в двата случая.
Съдът е потвърдил наказателното постановление на митниците, а освен глобата, централата ще трябва да плати и 234 603 лева, представляващи стойността на самите въглища. По закон стоката, обект на митническа измама, се иззема в полза на държавата, но тъй като от ТЕЦ “Свилоза” вече са употребили въглищата, то предприятието ще трябва да плати тяхната парична равностойност. Така грешният тарифен номер ще струва на централата 283 644 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд.
Пламен КАРАИВАНОВ 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново