Съдът отмени акт за 26 954 лв., наложен на фирма за замърсяване

Публикувано на вт, 20 авг. 2013
359 четения

Горнооряховският районен съд отмени акт за административно нарушение съгласно който е била наложена глоба в размер на 26 954 лева на частното дружество “Велпа 91” АД. Наказателното постановление е било издадено от РИОСВ след проверка по сигнал за замърсяване на р. Голяма река. Непосредствено до водоема, недалеч от гр. Стражица, “Велпа 91” има фабрика за производство на картони със собствена пречиствателна станция. На 2 ноември м.г. експерти от РИОСВ взели проби от водата в Голяма река, недалеч от моста и от градската пречиствателна станция за отпадни води на Стражица. Пробите показали наличие на неразтворени вещества близо 20 пъти по-високи от допустимата норма и 7 пъти надвишение на нормата на показателя “ХПК” (химична потребност от кислород). На база на това бил съставен акт и на “Велпа 91” била наложена сериозна глоба.
Дружеството обаче обжалвало акта пред Районния съд в Горна Оряховица.
Магистратите са посочили, че е допуснато съществено нарушение при взимането на пробите от водата. При съставянето на констативните протоколи от пробите не е присъствал представител на частното дружество и на документите липсва негов подпис. Поради това, ищецът може да оспорва мястото, от което е взета водната проба. От РИОСВ са обяснили липсата на подпис на представител на дружеството с това, че от “Велпа 91” АД не желаели да окажат съдействие на проверяващите и умишлено не изпратили свой представител. Според съда, в такъв случай проверяващите е трябвало да прекратят проверката и да уведомят инспекцията за отказа на съдействие, което е наказуемо деяние по Закона за опазване на околната среда. Те обаче не са направили това и са взели пробите в нарушение на законовата процедура. Поради това ГОРС е обявил акта за незаконосъобразен и е отменил глобата. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд.
Пламен КАРАИВАНОВ 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново