Пожар на незаконно сметище е причината за дим и миризми в Свищов в края на април

Публикувано на пт, 15 май 2020
94 четения

Изгарянето на растителни и пластмасови отпадъци на нерегламентирано сметище зад селскостопанска ферма край Зимнич е причината за дима и миризмите, регистрирани в края на април в Свищов. Това съобщиха от Регионалната екоинспекция във В. Търново след получен официален отговор от Националната служба за екологична охрана на Румъния по запитване за възникналата ситуация в Зимнич. Причинителят на пожара не е известен. На дружеството-собственик на имота, е наложена санкция за неуведомяване на компетентния орган за възникналата ситуация в периода 28-30 април т.г. Издадено е предписание за почистване на терена в срок до 15 май.Резултатите от измерванията на автоматичната станция в Свищов по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, за периода от 21.04. до 30.04. не показват превишения на нормите.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново