Обявиха конкурс за младши прокурори и следователи

Публикувано на ср, 13 февр. 2019
703 четения

Прокурорската колегия обяви конкурс за 36 младши прокурори в районните прокуратури и 20 младши следователи, като една от бройките е за Районната прокуратура във В. Търново. Писменият изпит за кандидатите за младши прокурори ще е на 13 април, а за младшите следователи – на 20 април. Крайният срок за подаване на заявления за участие в конкурса изтича на 14 февруари.
Заявлението за участие в конкурса трябва да е придружено с подробна автобиография, копие от диплома за завършено висше образование по право и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност. Прилагат се и свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване и не се води на учет, копие от трудова /служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за съответната длъжност.
Кандидатите за младши прокурори и младши следователи трябва да представят и най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните им качества. Попълват и въпросник по образец, изготвен от ВСС във връзка с притежаваните от тях нравствени качества. Пишат и мотивационно писмо.
Предстои да бъде обявено разпределението на желаещите по зали. Устните изпити ще се проведат по график и на места, определени от конкурсните комисии.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново