Започват големите ремонти за 11 млн. лева в стария град и квартал “Чолаковци”

Публикувано на ср, 20 Сеп. 2017
1758 четения

До дни започват конкретните строителни дейности по мащабния проект, който спечели Община Велико Търново и който е свързан с изграждането на привлекателна и автентична градска среда. Той е на стойност 11 млн. лв., финансирането е по Оперативна програма “Региони в растеж”, а изпълнението му е в рамките на 30 месеца. Изборът на изпълнители на шестте обекта, по които ще се работи, е на финалната права, съобщи Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми“ в Община Велико Търново. По думите й основните строителни дейности ще бъдат извършени през следващата 2018 г.
За оптималното провеждане на строителните работи проектът е разделен на шест обособени позиции. За четирите от тях, които обхващат над 36 улици и площадни пространства в старата градска част, вече са избрани изпълнители. Сред включените дейности са подмяна и обновяване на уличните настилки, тротоарите, пешеходните алеи, стълбищата, елементите на градското обзавеждане (парапети, пейки, кошчета за смет), озеленяване, монтаж на енергоспестяващо улично осветление. Автентичната калдъръмена настилка в квартал „Варуша“ ще бъде запазена в нейната цялост.
Обособена позиция 3 включва следните обекти: ул. „Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Велчо Джамджията“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Читалищна“, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, площад „Самоводски пазар“. В тази част е и обновяването на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“. Инвестицията ще бъде в размер на повече от 1,5 милиона лева без ДДС. Избраният изпълнител е Обединение „Мистрал – Енел“.
Обособена позиция 4 предвижда обновяване на следните улици: „Генерал Гурко“, „Колю Фичето“, „10-ти февруари“, „Пролет“, „Митрополит Панарет Рашев“, „Александър Добринов“, „Ефрем Попхристов“, „Д-р Алберт Лонг“, „Максим Райкович“, „Тунел“, „Шейново“, „Силвестър Пенов“. Изпълнител на дейностите ще е Консорциум „Геоплан инфраструктура“ , а стойността им – около 1,4 милиона лева без ДДС.
Обособена позиция 5 обхваща следните обекти: ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Ив. Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, ул. „Цани Гинчев“. Строителните дейности ще бъдат извършени от „ВТ Инженеринг“ ООД, а вложените средства ще бъдат близо 1,5 милиона лева без ДДС.
По обособена позиция 6 ще бъдат реконструирани улиците: „Капитан Дядо Никола“, „Драгоман“, „Медникарска“, „Кирил и Методий“, „Поборническа“, „П. Р. Славейков“, „Георги Мамарчев“, „Поп Матей Преображенски“, „Въстаническа“. Изпълнител е „Скорпион Инвестстрой ЕООД“, а инвестицията е в размер на повече от 1,9 милиона лева без ДДС.
Избраните изпълнители са сериозни фирми, с доказан опит в реализацията на европейски проекти и строителни дейности, обхващащи градската среда“, посочи Цонева.
Все още не са избрани изпълнители по Обособена позиция 1 – „Подобряване на градската среда в жк „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с жк „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда в град В. Търново” и Обособена позиция 2 – „Площад „Съединение” – въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”, „Реконструкция на обществени паркинги – паркинг на ул. „Крайбрежна”, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала” и „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски” 29”
Весела КЪНЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново