Загубихме историка проф. Иван Стоянов!

Публикувано на пт, 28 апр. 2017
3850 четения

След продължително боледуване ни напусна проф. Иван Стоянов, една от ембематичните фигури на ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”.

Известният историк е роден на 12 февруари 1949 г. Средно образование завършва в Гимназия с преподаване на руски език „Васил Каравасилев“ в Плевен (1967), а висше със специалност история във ВТУ „Кирил и Методий“ (1971).

Трудовия си път започва като учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Паисиево, Силистренско (1971). Преминава на научна работа в Окръжния исторически музей в Плевен (1974). От 1975 г. е преподавател в катедра „Нова и най-нова история на България“ на ВТУ „Кирил и Методий“. Доктор от 1983 г. и доктор на историческите науки (2002). Професор от 2004 г.

Научните му интереси са в областта на политическата история на Българското Възраждане и първите години от развитието на Княжество България. Ръководител на дипломанти по магистърски програми и докторанти.

Заместник-декан на Исторически факултет на (1989–1991), заместник-ректор (1991–1993) и ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (1995–1999). Началник на отдела за Научно-изследователска дейност. Член на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) от 1996 г. Председател на Постоянната комисия по обществени науки към НАОА (2000–2003). Председател на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към НАОА от 2003 г. Председател на фондация „Васил Левски“ от 2013 г.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново