РИОСВ отложи ремонта на язовир “Павел І” заради заплаха за гнездящи птици

Публикувано на пт, 29 май 2020
150 четения

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място, след подаден сигнал от жител на село Павел, общ. Полски Тръмбеш за ремонт и източване на яз. “Павел І”, което може да създаде потенциална заплаха на гнездящи птици в язовира. Язовирът се стопанисва от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, София. За извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирната стена и съоръженията към нея през февруари 2020 г. дружеството е провело изискващата се процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. От РИОСВ е издадено съгласувателно становище за извършване на ремонт на преливник, бързоток, енергогасител, входна, изходна шахта, основен изпускател, корона, сух, мокър откос; почистване на коритото на реката след язовирната стена, изграждане на контролно-измервателна система; прилежащи съпътстващи дейности.

Язовирът не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.

От проверката на място се констатира, че е започнато почистване с механизирана техника на отвеждащия канал след преливника, по който преминават водни количества. При извършения оглед на водния обект са установени редица защитени гнездящи водолюбиви видове птици – белобуза рибарка, ням лебед, голям гмурец, зеленокрака водна кокошка, както и малък воден бик, и червена чапла.

От РИОСВ – Велико Търново е дадено предписание на дружеството започнатите ремонтни дейности и източването на язовира да бъдат отложени до края на размножителния период на гнездещите птици – 15 юли 2020 г.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново