По проект за 428 хил. лв. във ВТУ въвеждат модерна система за дистанционно обучение

Публикувано на ср, 26 юни 2013
525 четения

Модерна комплексна система за дистанционно обучение разработва екип от преподаватели от Великотърновския университет. Електронната платформа ще бъде завършена до края на годината и ще е съобразена с всички постижения на съвременните технологии. След внедряването є се очаква повече от 1300 студенти от ВТУ да могат да ползват учебните електронни ресурси за нуждите на своята подготовка.

Нововъведенията ще станат факт благодарение на проекта “Развитие на електронните форми на дистанционното обучение във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Той е на стойност 428 хил. лв., като средствата са подсигурени от Европейския социален фонд 2007-2013. Това е шестият пореден проект, който нашият университет реализира по програма “Развитие на човешките ресурси”, обясни ръководителят на разработката доц. д-р Георги Тодоров.

В рамките на проекта 80 преподаватели и административен персонал от ВТУ ще бъдат обучени за работа с новата комплексна система. Предвидено е и 150 студенти да преминат през 30-часови учебни програми. Ще бъде разработен електронен курс по дисциплината “Електронно обучение” и модул от дисциплината “Мултимедийни технологии в образованието”. Внедряването на платформата цели към електронните форми на дистанционно обучение да бъдат привлечени повече студенти.

Дистанционно обучение във ВТУ беше въведено преди 10 г., като средногодишно над 1000 студенти по магистърски програми ползват иновативните образователни инструменти, каза директорът на Центъра за образователни технологии проф. Маргарита Тодорова. Повече от 80 са магистратурите в дистанционна форма, а само 30 от програмите са към Стопанския факултет. Те са предпочетени и от най-голям брой студенти, тъй като заниманията са лекционни и семинарни, а не практически и лабораторни, уточни проф. Тодорова. По думите є с всяка изминала година броят на преподавателите и бъдещите висшисти, които проявяват интерес към електронните форми на обучение, се увеличава. Най-новата специалност – по приложни и компютърни науки, ще бъде разкрита през есента към Факултета по математика и информатика.

С новата система значително ще подобри качеството на административното обслужване на нарастващия брой потребители, разясни доц. Тодоров. Освен това чрез новите функции за обработка на данните, информационната сигурност, проверка на материалите за плагиатство и защита на потребителските права в положителна посока ще се промени качеството на образование във ВТУ. Ще бъде поддържан онлайн график за изпитите, за управление на отделните дисциплини и на материали към тях. Чрез системата ще бъде въведено електронно записване на студентите, поддържане на студентско досие, търсене на студенти, записване за изпити, тестово изпитване, нанасяне на оценки, достъп до дисциплини и др.

Златина ДИМИТРОВА
видео Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново