Планират изграждане на система за третиране на строителни отпадъци край Леденик

Публикувано на чт, 29 апр. 2021
347 четения

Система за третиране на строителни отпадъци планира да изгради Община Велико Търново край село Леденик. Това стана ясно на днешното заседание на местния парламент, на което беше одобрено частично изменение на Общия устройствен план на населеното място. Точката в дневния ред предизвика разгорещени дебати, участие взе и жител на селото, който  изрази опасенията си относно проекта.

„Според МОСВ капацитетът на депото е изчерпан. При нерегламентираното разширение е унищожена земеделска земя, което е престъпление, предвид специалния статут на земеделската земя, постановен в Конституцията. Направени са предписания от РИОСВ и Басейнова дирекция, които не са изпълнени години наред и като резултат имаме езеро, което притиска склона на депото от изток, скоро ще има подобно и от западната страна“, заяви Владислав Иванов от Леденик. Според него е върпос на време да се ускорят свлачищните процеси на склона с отпадъците, което създава опасност за живота и здравето на хората от Леденик и Шемшево.

Общинският съветник от „Демократична България – Обединение“ Елена Чамуркова предложи отлагане на точката, докато Общината не предостави оценка на риска, геоложко проучване и ново заснемане. „Проектът за частично изменение на ОУП се опира на данни от 2018 г., които не са актуални. Нещо повече, подвеждащи са и нямат нищо общо със ситуацията в момента и за това настояваме за геоложко проучване и ново заснемане. Също така на общественото обсъждане беше заявено отрицателното становище на жителите на Леденик по темата, както и на кмета на селото. Този въпрос трябва да се реши на местен референдум и хората имат готовност да го инициират“, заяви Елена Чамуркова. В крайна сметка предложението за отлагане на точката не беше прието.

От общинската администрация посочиха, че с новата система за третиране на строителните отпадъци ще се реши 50-годишния проблем с депото край Леденик.

„Намеренията на Общината са в две посоки. Едната е изграждане на площадка за третиране на отпадъци върху част от имот с начин на трайно ползване депо за индустриални отпадъци. И другата част е рекултивация на всички останали терени, които в момента са с отпадъци и имат друг начин на трайно ползване. Няма как да се направи рекултивация, ако първо не е променен Общият устройствен план“, заяви Зорница Кънчева-Миладинова, началник на Отдел „Околна среда“ в Общината. И уточни, че с работния проект ще се изпълнят всички изисквания, поставени от компетентните институции – РИОСВ и Басейнова дирекция.

Планираната нова система за третиране на строителните отпадъци няма да е депо и ще е в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Площадката ще се намира на километри от първите къщи в село Леденик, а третирането на строителните отпадъци включва разпределянето им в контейнери за разделно събиране и последващо транспортиране към специализирани заводи. Със специализирана машина ще бъдат третирани тези отпадъци, които подлежат на рециклиране и последващо влагане в строителството.

След това е планирано облагородяване на всички терени, върху които в момента са разположени строителни отпадъци. Това включва озеленяване с подходящи дървесни и растителни видове, изграждане на дренажна система, за да не се събира и задържа вода при валежи от дъжд и сняг, регулиране на естествения отток на повърхностните води с оглед наличието на теренни дадености и др. Планирано е ясно ограничаване на територията чрез поставяне на подходяща ограда, която ще позволи контролиране на процесите и опазване на територията и прилежащите й поземлени имоти.

Предложението за частично изменение на Общия устройствен план беше одобрено с 21 гласа „за“, 4 „против“ и 4 „въздържал се“.

„Апелирам да намерите време и да се срещнете с хората в Леденик, след като администрацията досега не го е направила. Вероятно вие ще имате по-голям успех да ги убедите, че току-що гласувахте своеобразен статут на най-облагодетелстваното населено място в общината и, че гарантирате устойчиво развите на Леденик и с тази придобивка селото ще се превърне в най-доброто място за живеене“, заяви Елена Чамуркова, обръщайки се към колегите си в местния парламент.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново