Инспектори провериха сигнал за умряла риба

Публикувано на сб, 23 май 2020
200 четения

Експерти от Регионалната екоинспекция във В. Търново са извършили проверка на място за умряла риба и побеляване на водата в корекцията на река Янтра при село Драганово. Сигналът е подаден от Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ (ИАРА). При извършения оглед е установена умряла риба на разстояние около 1 км по старото корито на Янтра. Водата в участъка е застойна, замътнена и покрита с голямо количество водна леща и водорасли.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, по време на проверката на място, са измерени стойности на показателите: рН-8,67; разтворен кислород – 13,09 мгО2/л, наситеност с кислород – 143,1 %, температура – 22,10С и електропроводимост – 969 µS/см.

Взета е и водна проба за изследване съдържанието на пестициди във водата. След получаване на резултатите от анализите ще може да се направи оценка относно замърсеността на водата с препарати за растителна защита. В района няма промишлени източници на отпадъчни води.

От едната страна, старото корито на Янтра граничи със засят с царевица земеделски масив, който по данни на представители на ИАРА сутринта на 22.05.2020 г. е бил третиран с препарати за растителна защита.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново