Античният керамичен център край Павликени превръща града в дестинация на културен и творчески туризъм

Публикувано на пн, 25 юли 2016
491 четения

www.pavlikeni.bg | www.acc-pavlikeni.net

АНТИЧЕН КЕРАМИЧЕН ЦЕНТЪР – ПАВЛИКЕНИ,
популяризация и модернизация

„Античният кepaмичeн цeнтъp кpaй Пaвликeни e един от емблематичните археологически обекти не само в България, но и в Югoизтoчнa Евpoпа. На прага сме на реализирането на най- мащабния проект на това място през последните 30 години.”, отбеляза кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов на встъпителната пресконференция по проект “Античен керамичен център-Павликени, популяризация и модернизация”, провела се на 14 юли в сградата на община Павликени.

Община Павликени е бенефициент по проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”,  Договор № 24-10- М1-13/22.04.2015 г. Страните донори са Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Партньор на общината по проекта е Исторически музей–Павликени.

„Археологическите проучвания, както и строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности ще продължат до април следващата година. Ползите от това начинание ще бъдат за всички жители на общината, тъй като ще бъдат създадени по-големи възможности и предпоставки за развитието на културен туризъм, а той може да бъде един от бъдещите отрасли в нашия регион.”, подчерта още кметът.

„Проектът „Античен керамичен център-Павликени, популяризация и модернизация” представя модел на опазване и експониране на открито на съоръжения за производство на антична червенолакова и сивочерна керамика. Той създава условия за показване, чрез съвременни методи, технологиите на древността.”, обясни в презентацията си и ръководителят на проекта г-жа Гинка Николова.

„Наличието на множество грънчарски пещи и работилници, намерената в тях продукция и инструменти на античните майстори, предоставят рядка възможност да надникнем в един древен център на керамично производство.

Проектът ще се бори за превръщането на Павликени в European Destination of excellence, както и за приза Europa Nostra Award/EU Heritage Prize за съвременен иновативен начин за представяне на развитието на технологиите за обработка на глина през вековете в Европа.”, отбеляза още Гинка Николова.

Успоредно с разкопките, проведени през 70-те години на вече отминалия ХХ век, археологът Богдан Султов се е погрижил пещи и сгради да бъдат експонирани на място, а с откритата антична строителна керамика да бъдат направени съвременни сгради. Освен това са обособени и част за възстановки на керамичното поризводство и музейна сграда, в която да бъдат изложени за посетители находки, отрити по време на археологическите експедиции.

Мястото не е непознато за археолозите, а е по-малко известно на туристите. Това е и една от целите на проекта – не само да запази откритото до сега, но да го представи чрез съвременни методи и популяризира сред широката общественост.
Проектът е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“.

http://www.culture-eea-bg.org/bg        www.eeagrants.org

loading...
Пътни строежи - Велико Търново