15 % скок на приходите в местния бюджет за 2017 г. отчитат в Горна Оряховица

Публикувано на пн, 15 Ян. 2018
103 четения

6,3 млн. лв. са постъпленията събрани от дирекция „Местни приходи“ в Община Горна Оряховица за м.г. Спрямо 2016 г. общият размер на приходите се е увеличил с близо 15 на сто. Най-много са постъпленията от таксата за битови отпадъци – близо 2,7 млн. лв. Приходите от данъка върху превозните средства е 1,4 млн. лв., а от данък недвижими имоти малко над 1 млн. лв.

За да се справи с фискалните затруднения, през м.г. Общината се възползва от правомощията, дадени й от Закона за местните данъци и такси, да провежда собствена данъчна политика. От началото на 2017 г. с 10 % бяха увеличени ставките, с които се определя размера на данъка върху превозните средства. Те не бяха променяни от 2012 г. и към настоящия момент са по-близки до долната граница, определена в закона, уточняват данъчните експерти. Увеличени бяха и ставките за твърди битови отпадъци.

От патентен данък и налога върху таксиметровия превоз постъпленията в местния бюджет са почти 101 000 лв. Приходите от данъка за придобиване на наследство са малко над 580 000 лв., а от туристически данък – близо 3 700 лв. В местния бюджет са постъпили само 1 420 лв. от такса за притежаване на куче. От глоби, санкции и др. приходите за м.г. са малко над 340 хил. лв.

Положително при събираемостта на приходите повлиява и фактът, че гражданите освен на място в данъчната служба, могат да направят плащанията си чрез EasyPay, Български пощи и Банка ДСК. Освен в четирите големи кметства (Долна Оряховица, Поликраище, Драганово и Първомайци), през изминалата година бяха разкрити и още 5 касови салона в селища от общината (Върбица, Крушето, Писарево, Правда и Янтра), които също улесняват данъкоплатците. В останалите населени места, със заповед на кмета на Общината са назначени общински служители, които на място да събират данъчните задължения на гражданите.

Подобрила се е събираемостта на стари задължения. През изминалата година от приходната администрация отчитат ръст със 17,6 на сто от постъпления за минали години.

От данъчната служба припомнят, че за 2018 г. няма да има увеличение на ставките на данъците и таксите в Община Горна Оряховица. Сега се събират стари задължения към местната хазна. Съобщенията за дължимите данък сгради и таксата за отпадъци за настоящата година ще бъдат разпратени до гражданите преди 1 март 2018 г.

Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново