Стартова помощ от 25 000 евро ще получават млади земеделски стопани

Публикувано на пт, 19 юни 2015
378 четения

Проектите по подмярка 6.1 се приемат от 29 юни до 24 юли 2015 г. в офисите на ДФ “Земеделие”

Стартова помощ от 25 000 евро получават млади земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, съобщи Деян Дончев, ръководител на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново. Финансирането ще се извършва по проекти на подмярка 6.1 за развитие на стопанства и предприятия от новата Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.
Проектите ще се приемат от 29 юни до 24 юли 2015 г. в областните офиси на ДФ “Земеделие”, а одобряването им става до три месеца от кандидатстването. Общата рамка е 35 млн. евро.
Финансовата помощ е безвъзмездна и тя ще се отпуска на два транша. 12 500 евро се предоставят, след като бъде одобрен бизнес планът, а останалите – след като бъде изпълнен проектът. Има определени условия, на които да отговарят фермерите. Освен определената възраст, трябва да докажат определен икономически размер на стопанството. Той се изчислява в производствен обем и зависи от вида на културите, които се отглеждат, от площите, от броя на животните и и т.н. Този обем трябва да бъде от 8000 до 16 000 евро. Стопанството трябва да бъде младо, създадено най-много преди 18 месеца, а собственикът да е регистриран като земеделски производител през това време. Право да получат финансирането имат земеделски производители, физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност.
Има и условия при бизнес плановете, каза още Дончев. Те трябва да докажат увеличаване на производствения обем с най-малко 4000 евро, спрямо началния размер. Ако фермерът няма образование в областта на селското стопанство, до 36 месеца се изисква да го придобие. То може да бъде средно или висше по ветеринарна медицина, растениевъдство или животновъдство, но подмярката разрешава и специализирани курсове от 150 часа, които ще бъдат организирани от ДФ “Земеделие”. Дончев допълни, че бизнес планът на кандидатите по мярка 6.1 трябва да заложи поне една допълнителна инвестиция. Той уточни, че младите фермери, които преди това са получили безвъзмедна помощ по мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2007-2013 г., сега не могат да участват в новото финансиране на подмярка 6.1.
Новите проекти ще бъдат класирани по точки, но сегашната програма дава възможност за бонуси. Повече точки носят висшето и средното специализирано образование на фермера. Освен това приоритетни ще бъдат проектите в секторите овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, биологично производство и разкриване на нови работни места.
Бизнес плановете могат да бъдат изготвени безплатно от Областната служба за съвети в земеделието. За миналия програмен период по мярка 112 сме подготвили 214 бизнес плана, от които около 170-180 са изпълнени докрай, отчете Деян Дончев.
Вася ТЕРЗИЕВА

Пътни строежи - Велико Търново