Референдум 2016 – Какво трябва да знам?

Публикувано на ср, 12 Окт. 2016
31590 четения

Заедно с изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември ще се проведе и национален референдум, на който гражданите ще могат да гласуват с “Да” или с “Не” в отговор на следните въпроси:

Референдум 2016:

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

Мотиви за допитването

Настоящият референдум, който беше иницииран от Слави Трифонов, поставя на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с промени в правила, засягащи общественозначими теми.
Мотивът за провеждане на референдум за въвеждането на мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура предполага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие по-голяма представителност, защото над 50 % от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености.
Въвеждането на задължителното гласуване е следващият въпрос от референдума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитимност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елиминиране на негативните и порочни практики на корпоративния, контролирания, манипулирания и купения вот.
Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна субсидия на един лев за един получен глас. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които впоследствие биха могли да бъдат насочени към други сфери, като здравеопазване, образование, както и за решаването на други социални въпроси.

Начин на гласуване

Право да гласуват на националния референдум имат гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 август 2016 г. Вотът се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители. Гласуването се извършва с бяла бюлетина, която съдържа трите въпроса и възможните отговори – “Да” и “Не”, изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите. Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.
Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак “Х” или “V” избрания от него отговор “Да” или “Не” за съответния въпрос. Вотът с “Да” означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса. Вотът с “Не” означава, че не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор “Да” или “Не”, излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия.
Денят за гласуване в страната ще започне в 7.00 ч. и ще завърши в 20.00 ч., ако в този час пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за президент и вицепрезидент на Република България.
Избирателите, които се явят да гласуват в деня на предстоящите избори – 6 ноември т.г., ще трябва изрично да декларират пред съответната секционна избирателна комисия (СИК), че желаят да гласуват и за националния референдум. Само тогава комисията ще им даде и бюлетина за референдума. Избирателят обаче няма да бъде питан дали иска да гласува за президент и вице, защото с промените в Изборния кодекс това гласуване стана задължително.

История на референдумите

l Референдум за съдене на виновниците за националните катастрофи (1922)
l Референдум за обявяване на България за република (1946)
l Референдум за приемане на нова конституция (1971)
l Референдум за изграждане на нова ядрена електроцентралa (2013)
l Референдум за дистанционно гласуване (2015)
l Референдум за промяна на политическата система (2016)
Весела КЪНЧЕВА

Пътни строежи - Велико Търново