НАП напомня – до края на декември подаваме декларации за връщане на данъци заради децата

Публикувано на вт, 6 Дек. 2016
9798 четения

Националната агенция за приходите препоръчва лесен начин за ползване на данъчни облекчения от физически лица за деца и деца с увреждания по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За целта е нужно да се подаде декларация през работодател, като срокът е до края на декември, припомнят от приходната агенция. Образци на двете декларации са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Този начин се явява по-удобен за служителите и техните работодатели, тъй като не се налага да подават годишни данъчни декларации, докато при годишното изравняване работодателите ще възстановят сумите, без да издават служебни бележки на персонала си.
Вторият и по-трудоемък начин за приспадане на данъци от държавата за децата е чрез подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г.
Данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Прилага се и декларация от другия родител, че няма да ползва намалението за 2016 г.
Данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 % или повече увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2016 г. няма да ползва намалението.
И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.
Мария НЕДЕВА

Пътни строежи - Велико Търново