На общо събрание на МОБАЛ гласуват 5 млн. лв. за нов болничен корпус

Публикувано на чт, 20 Апр. 2017
755 четения

МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” свиква общо годишно събрание на акционерите на дружеството на 16 май от 11 часа в административната сграда на дружеството. При липса на кворум, общото събрание ще се проведе на 31 май в същия час и на същото място при същите условия.
Дневният ред на форума бе обсъден подробно на заседание на общинската здравна комисия тази седмица. В дневния ред има точка, по която акционерите да гласуват решение, парите от продажбата на двата имота от незавършения хирургически корпус и старото парово стопанство, в общ размер на над 5 млн. лв., да се инвестират за проектиране и строителство на нов болничен корпус в двора на Нова болница. За новото строителство е определен поземлен имот от 28 622 кв.м.
Съветници от комисията припомниха, че на извънредното общо събрание на МОБАЛ преди месец т.г., в дневния ред също е било включено такова решение за инвестиране на парите от продажбите на двата имота в нов болничен корпус, но мажоритарният собственик на болницата – държавата с 51 % от капитала, се е въздържал да подкрепи такова предложение с мотивите идеята да бъде обсъждана на редовното общо събрание на лечебното заведение. Тогава Общината веднага реагира и администрацията заяви, че е притеснена от отлагане на инвестиционните намерения. А колкото по-бързо се изгради нова болнична сграда, толкова по-бързо ще бъдат прехвърлени отделенията от Стара болница, като МОБАЛ ще спестява годишно 500 000 лв. от транспорт и логистика между двете бази.
По време на общото събрание на 16 май, акционерите ще обсъждат дейността на болницата за 2016 г. Трябва да одобрят годишния финансов отчет, да приемат годишния консолидиран доклад за дейността, да вземат решение за разпределение на печалбата, която ще бъде използвана за покриване на загуби от предходни години. Освен това от отговорност ще бъдат освободени членовете на Съвета на директорите за времето от 2013 до 2016 г. и ще бъде избран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2017 г.
На заседанието на здравната комисия съветниците се обединиха около предложението на кмета Даниел Панов Община Велико Търново, като акционер с 14,65 % от капитала на МОБАЛ, да подкрепи всички точки от дневния ред. На събранието тя ще бъде представена от зам.-кмета проф. Георги Камарашев.
Вася ТЕРЗИЕВА

Пътни строежи - Велико Търново