Директорите на училища не знаят как да отдават помещения под наем

Публикувано на чт, 18 май 2017
698 четения

Повече от година директорите на общински училища и детски градина на територията на община Велико Търново не знаят по какъв начин да отдават почасово училищни площи за провеждането на извънкласни дейности, което предизвиква огромно напрежение сред представителите на спортните клубове, школи за модерни танци, езикови школи и други клубове за работа с деца извън задължителната учебна програма.
До проблема се стигна, след като при прекратяването на трудовия договор на директора на общинското училище в Дебелец Цветан Денев през март миналата година, едно от посочените нарушения е – неправомерно прилагане разпоредбите на Закона за общинската собственост и в частност отдаване на помещения публична общинска собственост без провеждане на търг или конкурс. Тогава директорите на училищата се събраха и заявиха, че искат ясен отговор от общинската администрация как точно да отдават помещения под наем, за да не се окаже, че те може да са следващите уволнени.
Директорът на дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова обясни, че до сега с Решения на Общинския съвет – В. Търново № 324 от 21.12.2000 г. и последващо № 777 от 28.12. 2005 г. са делегирани права на директорите на учебни заведения, детски градини и ОДК за почасово отдаване на помещения под наем. Съгласно тези две разпоредби в началото на всяка учебна година представителите на клубовете са заявявали сами своите намерения да ползват свободните помещения във време, когато те не се ползват за учебни цели, срещу почасово заплащане. Договарянето е било писмено с подписването на договор между директора и ръководителя на школата, а средствата от наема постъпват по бюджетите на училищата, реализирали приход от отдаване на свободни помещения.
Поради възникналия проблем Игнатова е изпратила питане до правната дирекция в общината – това ли е правилният вариант, или в началото на учебната година, след набиране на информация относно желанията на учениците за провеждане на извънкласни занимания, директорите обявяват времето за ползване на свободните помещения и какви са желанията на учащите. Сключването на договор ще се осъществява след провеждане на търг по договорена цена, като се започне от минималната упомената в решение на Великотърновския общински съвет, което е предпоставка за конкуренция, при която в училищата ще постъпват повече средства. До този момент обаче все още няма отговор от правната дирекция кой е правилният вариант.
Весела КЪНЧЕВА

Пътни строежи - Велико Търново