44 проекта на млади фермери разработи Областната служба за съвети в земеделието

Публикувано на чт, 13 Авг. 2015
202 четения

44 проекта на млади фермери по подмярка 6.1 от Програмата за развитие на селските райони разработи екипът на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново, съобщи ръководителят ѝ Деян Дончев. Общо по подмярката за стартовата помощ за подпомагане на фермерите в ДФ “Земеделие” са подадени 68 проекта. Първият приемен период беше от 29 юни до 24 юли 2015 г.
Дончев каза още, че догодина предстои да бъде отворена и подмярка 6.3, която ще даде стартова помощ за развитие на малки стопанства.
Според шефа на ОССЗ голям е бил интересът на фермерите по подмярка 6.1 Изготвените от нас проекти общо за страната надхвърлят 30 % от прогнозата. Подпомагането ни не свършва само с изготвяне на безплатните проекти, ние консултираме фермерите и по време на тяхното изпълнение, каза Дончев. Всеки земеделски производител може да се възползва от безплатните услуги на Националната аналитична лаборатория за почвени анализи, предоставяне на препоръки за торене и др.
Областната служба за съвети в земеделието консултира фермерите и за подходящите видове растения и животни, които те искат да отглеждат в стопанствата си, а също по какви програми и мерки могат да бъдат подпомогнати. Сега много актуална стана агроекологията и ние даваме съвети какви са стандартите за постигане наистина на екологична продукция, обясни Дончев. И не на последно място експертите от областната служба разясняват всички регистрационни разрешителни и лицензионни режими при стартиране на дейност в областта на земеделието.
В момента службата отваря и приемни на различни места в областта. Вчера експертите бяха в Майско. Ние ходим при хората и им разясняваме новите възможности за развитие на селското стопанство по втория програмен период 2014 – 2020, заяви Дончев. От началото на годината са стартирали над 25 приемни в областта.
Вася ТЕРЗИЕВА

Пътни строежи - Велико Търново