44 проекта на млади фермери разработи Областната служба за съвети в земеделието

Публикувано: чт, 13 Авг. 2015 | Прегледи: 183
Намали шрифта Увеличи шрифта

44 проекта на млади фермери по подмярка 6.1 от Програмата за развитие на селските райони разработи екипът на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново, съобщи ръководителят ѝ Деян Дончев. Общо по подмярката за стартовата помощ за подпомагане на фермерите в ДФ “Земеделие” са подадени 68 проекта. Първият приемен период беше от 29 юни до 24 юли 2015 г.
Дончев каза още, че догодина предстои да бъде отворена и подмярка 6.3, която ще даде стартова помощ за развитие на малки стопанства.
Според шефа на ОССЗ голям е бил интересът на фермерите по подмярка 6.1 Изготвените от нас проекти общо за страната надхвърлят 30 % от прогнозата. Подпомагането ни не свършва само с изготвяне на безплатните проекти, ние консултираме фермерите и по време на тяхното изпълнение, каза Дончев. Всеки земеделски производител може да се възползва от безплатните услуги на Националната аналитична лаборатория за почвени анализи, предоставяне на препоръки за торене и др.
Областната служба за съвети в земеделието консултира фермерите и за подходящите видове растения и животни, които те искат да отглеждат в стопанствата си, а също по какви програми и мерки могат да бъдат подпомогнати. Сега много актуална стана агроекологията и ние даваме съвети какви са стандартите за постигане наистина на екологична продукция, обясни Дончев. И не на последно място експертите от областната служба разясняват всички регистрационни разрешителни и лицензионни режими при стартиране на дейност в областта на земеделието.
В момента службата отваря и приемни на различни места в областта. Вчера експертите бяха в Майско. Ние ходим при хората и им разясняваме новите възможности за развитие на селското стопанство по втория програмен период 2014 – 2020, заяви Дончев. От началото на годината са стартирали над 25 приемни в областта.
Вася ТЕРЗИЕВА

Повече в Пари и власт
Затвори