13,4 млн. лв. влязоха в общинската хазна от местни данъци и такси

Публикувано на ср, 9 Авг. 2017
112 четения

Отчетът за касовото изпълнение на Бюджет 2017 на Община Велико Търново към 30 юни отчита добри показатели по изпълнение, показва анализът на данните за първото полугодие.
От въведения нов “Данък на таксиметровия превоз на пътници” до момента в хазната са влезли 43 833 лв. Просрочените задължения към 30 юни са намалели с 411 819 лв. спрямо същия период на м.г.
От администрацията информират, че общата субсидия и други трансфери за държавни дейности за 2017 г. са в размер на 31 361 617 лв., което в абсолютна стойност е с 2 559 622 лв. повече от тези за предходната година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и нови дейности.
Целевата субсидия за капиталови разходи през 2017 г. е в размер на 1 498 700 лв. или с 143 500 лв. повече от тази през 2016 г., като се запазва трайната тенденция през последните години с целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура.
През първото полугодие на годината са събрани местни данъци и такси в размер на 13 389 924 лв. от общо планираните за 2017 г. 17 897 200 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 795 296 лв. или 80 % изпълнение спрямо плана, данък върху недвижимите имоти – 3 977 814 лв. или 80 % изпълнение, данък върху превозните средства – 2 324 130 лв., което e 77 на сто от планираното. Изпълнението на патентния данък е 119 371 лв.
От Дирекция “Местни данъци и такси” през първото полугодие на 2017 г. са администрирани с 1 144 011 лв. повече приходи в сравнение със същия период на 2016 г. при запазване ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите. Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 9 %.
Общият размер на просрочените задължения към 31 декември 2016 г. на Община В. Търново е 2 719 574 лв., шест месеца по-късно са изплатени 2 204 540 лв. или 81 % от тях. Към средата на т.г. просрочените задължения са 1 314 137 лв.
Просрочените вземания на Общината към 30 юни са 926 817 лв., а тези към 31 декември са били 895 648 лв.
Администрацията се обръща с апел към всички, които дължат местни данъци и такси, наеми и други плащания за изминал период, да направят тези плащания своевременно и доброволно, тъй като процедурата по принудително събиране на дължими плащания ги оскъпява с до 30 %.
Весела КЪНЧЕВА

Пътни строежи - Велико Търново