12 000 т отпадъци постъпиха в Регионалното депо

Публикувано на пт, 11 Авг. 2017
290 четения

За първото полугодие на 2017 г. близо 12 000 т отпадъци постъпиха за преработка в Регионалното депо на Шереметя. В системата са включени В. Търново, Г. Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица и Стражица. От битовите и производствените отпадъци са преработени 8136 т и са предадени за оползотворяване. Благодарение на високата ефективност на работата и пълната натовареност на съоръженията, над 70 процента от обработените отпадъци се превръщат в суровина за преработващата индустрия. Растителните отпадъци пък се преработват до компост, който ще бъде употребен за парковете и зелените площи във Велико Търново.
Регионалната система за преработка на отпадъците в Шереметя бе изградена със средства по Оперативната програма за околна среда 2007 – 2013 г., като вложените инвестиции са 33,2 млн. лв. 53 000 т е годишният капацитет за отпадъците, но очакванията са те да бъдат по-малко. Изградената клетка за депониране е с 15-годишен срок на действие. Тройна изолационна система предпазва почвата и водите от замърсяване.
Регионалното депо е изградено върху площ от 175 дка и ще обслужва 175 000 души от шестте общини, които се обединиха в сдружение “За чисти селища”. Системата разполага още със сепарираща и компостираща инсталация, а също с пречиствателна станция. Старото сметище на Шереметя ще бъде рекултивирано по проект, а за целта се очаква достъп на европейско финансиране. Прогнозната стойност е за над 4 млн. лв.
Вася ТЕРЗИЕВА

Пътни строежи - Велико Търново