Вече приемат заявления за записване в детските градини

Публикувано на ср, 11 Ян. 2017
97 четения

Родителите от Велико Търново и селищата в общината вече могат да кандидатстват за прием на децата си в първа група на детските градини. Майките и бащите имат възможност да подадат писмени заявления до 30 април, съобщи директорът на Дирекция “Образование” в общината Пенка Игнатова.
По данни на служба ГРАО, тригодишните деца в общината, които се очаква да постъпят в първа група през есента, са 819. 676 от тях са регистрирани по настоящ адрес във В. Търново. Миналата година в общинските забавачки са влезли 823 момичета и момчета.
От началото на годината Oбщината въведе нова наредба за прием в детските градини. Тя синхронизира условията и реда за записване във всички 13 детски заведения. “Постарали сме се тези правила да дават сигурност и спокойствие на родителите, че децата им ще бъдат записани в най-близката до дома им по адресна регистрация градина. Което не означава, че детското заведение няма да може да приема деца и от други квартали, но това ще става само след като са настанени всички деца от района”, каза Игнатова.
Адресната регистрация е първият критерий, според който ще става записването на децата. Той беше водещ и досега в правилата, които всяка забавачка си имаше, така че кой знае какви размествания няма да настъпят, категорични са от общинската администрация. След това с предимство ще се ползват децата със специални образователни потребности, сираците и полусираците, многодетните семейства. Ако семейството вече има друго дете, записано в съответната детска градини, това също ще им носи точки.
За улеснение на родителите, от Общината са изработили бланки на заявления за участие в класирането, за записване и отписване. Класирането ще става от 1 до 15 май. От 16 до 30 май списъците с класираните деца се представят в Oбщината, а на 1 юни, те ще бъдат залепени на видно място в учебните заведения и ще се публикуват на сайта на общината. Записването ще се извършва от 1 до 15 юни, а свободните места ще се публикуват на 16 юни.
Според новата наредба глоба от 50 до 150 лв. заплашва родителите, които не са записали децата си в предучилищните групи в детските градини или училищата. На санкции в същия размер подлежат и тези майки и татковци, които не подсигурят присъствие на децата си в забавачките. При повторно нарушение глобата скача от 100 до 500 лв. Средствата от санкциите ще постъпват в специален фонд и ще се харчат само за развитие на детските градини, уточни Пенка Игнатова.
Златина ДИМИТРОВА

Пътни строежи - Велико Търново