Службата по съвети в земеделието организира 40 приемни в областта за новите мерки на ПРСР

Публикувано на вт, 27 Ян. 2015
238 четения

Областната служба по съвети в земеделието във Велико Търново организира 40 приемни за разясняване на селскостопанските мерки през новия програмен период на 2014-2020 г., съобщи главният експерт Деян Дончев. Наред със схемата за плащане на единица площ, в този програмен период има допълнителни инвестиции по схеми като “Зелени плащания”, за млади земеделски производители, като преразпределени плащания за първите 300 дка и др. Всички те са обвързани с животновъдство, производство на плодове и зеленчуци и засаждане на нови култури.
Все още не е одобрена от Европейската комисия новата Програма за развитие на селските райони, но проектът предлага доста инвестиции за модернизация на земеделските стопанства, а също и за биологично земеделие и агроекология. Предвидени са още подмерки за малки земеделски производители, които имат стандартизиран производствен обем от 2000 до 8000 евро. Това изискване се въвежда за първи път, обясни Дончев. Програмата е предвидила също инвестиции в туристическия бизнес, като изграждане на къщи за гости и др. В животновъдството пък от 2016 г. влиза изискване за хуманно отношение към животните.
238 проекта в областта са финансирани по ПРЗР през миналия програмен период – 2008 – 2012 г., сочи статистика на областната служба за съвети. За да помогнат при финансирането, експертите от службата са изготвили 215 доклади за проектите. Миналата година са консултирани 551 земеделски производители, а самите консултации и препоръки са 3265. Отделно са направени 50 безплатни почвени анализи във връзка с торенето на полупазарни стопанства.
В. АЛЕКСИЕВА

Пътни строежи - Велико Търново