Съветници от БСП искат 50 % такса за първо дете в детска градина да заплащат родителите

Публикувано на пт, 23 Дек. 2016
283 четения

Половината от размера на постоянната такса за първо дете в детска градина да заплащат родителите, настояват съветниците от БСП във Великотърновския общински съвет. Всяко следващо дете на семейството, ако посещават едно или различни детски заведения, да бъде освободено от такса, предлагат социалистите. От такса да бъдат освободени още родители или настойници с над 50 на сто инвалидност, родители на деца с тежки хронични заболявания, деца сираци и полусираци, деца, на които и двамата родители са редовни студенти, дете с неизвестен баща, предлагат червените.
Социалистите искат още от таксата да бъдат освободени и семействата, чийто средномесечен доход за предходното полугодие е под размера на линията на бедността – 314 лева. При ползване на млечната детска кухня родителите от тези групи да заплащат такса в размер 0,30 лв. купон на ден при около 2,00 лв. сега, предлагат общинските съветници.
Те са изчислили, че ако техните предложения се приемат, това ще струва на местния бюджет не повече от 120 000 лв.
Питане за разширяване на териториалния обхват на домашния социален патронаж ще внесат на предстоящата сесия съветниците от БСП. Според тях в момента от 36 населени места в общината от услугата се възползват жителите на 5. Червените искат да знаят предвидени ли са необходимите ресурси – материални, кадрови, финансови и логистични – за териториалното разширяване на услугите на домашния социален патронаж през 2017 г.
Шест точки да влязат в дневния ред на заседанията на Великотърновския общински съвет през първото полугодие на 2017 г., предлагат още от БСП. Сред тях са отчети за възложените и изпълнени обществени поръчки и сключени договори за обществени поръчки, за дейността на общинските предприятия и окончателен отчет относно изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, държавния и общинския бюджет през периода 2007-2013 г.
Весела КЪНЧЕВА

Пътни строежи - Велико Търново