Общината прехвърля незавършена сграда на болница “Д-р Трейман”, тя става залог за банков кредит

Публикувано на чт, 20 Апр. 2017
397 четения

д-р Стела Денчева

Недовършеният корпус 2 в двора на стационара може да спаси
затъналото в дългове медицинско дружество

Община Велико Търново прехвърля в активите на белодробната болница “Д-р Трейман” в града незавършената пристройка, известна като корпус 2 за фтизиатрично отделение, за да я спаси за пореден път от фалит заради големите задължения. Сградата се намира до действащия корпус на бившия диспансер в местността “Света гора” и е строена със средства на Министерството на финансите. От 2007 г. е включена в активите по баланс на “Д-р Трейман”, но през 2013 г. е актувана в полза на Община Велико Търново с нотариален акт като частна общинска собственост. Въпреки това Общината няма средства да завърши корпуса. Държавата пък се въздържа от финансиране, тъй като лечебното заведение е общинска собственост.
Управителката на болницата д-р Стела Денчева обясни пред съветници на заседание на здравната комисия във вторник, че специализираният стационар преди 1 януари 2017 г. не е обслужвал адекватно дължимите средства към доставчиците. Този проблем сега налага изтегляне на кредит за изплащане на дълговете. Вече са стартирали преговори с банки, като при две от тях разговорите са напреднали и успешни. Банките обаче са в очакване на прехвърлянето на собствеността на поликлиниката на болницата на ул. “Хр. Караминков” № 19 на Общината, с което сериозно ще се редуцира задлъжнялостта на “Д-р Трейман” и ще бъдат отписани направените залози на медицинското дружество. В същото време банките очакват получаване на Удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от ТД на НАП във Велико Търново, което дава информация за наличие или липса на данъчни задължения.
В същото време прехвърлянето на поликлиниката към Общината обаче се забавя също поради необходимостта от получаване на Удостоверение по чл. 87 от ДОПК, издадено от НАП. За да го предоставят, от НАП изискват да бъде направен запор на имущество на “Д-р Трейман”, което да гарантира вземанията на данъчното от бившия тубдиспансер, които са в размер на 211 090 лв.
Отношенията между белодробната болница и НАП се усложняват и от факта, че данъчната администрация иска залог върху имущество на “Д-р Трейман”, което не е поставяно под възбрана. Такава е единствено новата сграда в груб строеж за фтизиатричното отделение, която да бъде заложена пред НАП. Тъй като останалото имущество на болницата е предмет на вписаните през 2013 г. три залога на цялото дружество в полза на Община Велико Търново.
Според д-р Денчева, ако Общинският съвет подкрепи предложението на белодробната болница да получи корпус Б, с получения банков кредит незабавно ще бъдат разплатени най-спешните задължения, както и почти всички останали дългове. След това ще стане прехвърлянето на собствеността на корпус Б и на поликлиниката на ул. “Хр. Караминков” № 19 и по този начин ще отпаднат всички залози на дружеството, учредени в полза на Общината. Смятаме в най-кратък срок да продадем нашата почивна база в Шкорпиловци, като със средствата ще погасим голяма част от изтегления кредит, уточни управителката. Тя допълни, че тази последователност от действия значително ще облекчи финансовото състояние на дружеството, като същевременно даде възможност “Д-р Трейман” да кандидатства по различни програми за осигуряване на средства за завършване на корпус Б и реновиране на сега използваната сграда на белодробната болница. Освен това инвестициите ще дадат възможност да се разшири дейността на лечебното заведение. Ръководството на белодробната болница вече има своите идеи за разкриване на нови услуги, които липсват в областта.
Д-р Денчева посочи още, че за първите два месеца на тази година приходите на болницата са увеличени с 18 %, а за март – с 20 %. Но въпреки това “Д-р Трейман” не работи с пълен капацитет.
Само преди месец управителката алармира пак общинските съветници, че стационарът е изпаднал в дълбока финансова криза, не може да връща задълженията си и поради изтичане на срокове за погасителните борчове предстои връчване на изпълнителни листи за принудителни вземания. В същото време цял куп настоящи контрагенти, обслужващи ежедневната дейност на болницата – храна, консумативи, подръжка на апаратура, пране и др., без които лечебното заведение не може, отказват да осъществяват дейността, също заради неплатени стари задължения. И ако не се изтегли спешен кредит от 350 000 лв. за изплащане на тези задължения, болницата няма как да съществува. Тогава управителката коментира също, че има намерение да разкрие нови медицински дейности, за които няма да трябват много пари, но пък приходите ще бъдат по-големи. Но общинските съветници подходиха с резерви към предложението за кредит и започнаха догатки, какво би се случило, ако болницата не може да връща взетия кредит. Песимист беше и шефът на здравната комисия д-р Николен Стойнов, който сега обаче без резерви подкрепи предложението на д-р Денчева незавършеният корпус 2 да бъде прехвърлен към активите на “Д-р Трейман”. Управителката получи и подкрепа от администрацията и кмета Даниел Панов, който ще внесе предложение на предстоящата сесия корпус 2 да бъде прехвърлен на белодробната болница. Според финансови спецове от общината, това е разумно решение лечебното заведение да се отлепи от дъното, наследило стари дългове от над 1,5 млн. лв.
Парадокс е и фактът, че специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания оцелява десетилетия, лекувала е хиляди болни с тежки заболявания, но преди 5 г. лечебното заведение се срути финансово само за миг. И то заради нова рестриктивна методика на здравното министерство, която ощети със средства всички бивши тубдиспансери в страната. Целта беше ясна, тези лечебни заведения трябваше да бъдат закрити и да преминат като отделение към областните болници. Така “Д-р Трейман” изпадна във финансов колапс и за да бъде спасена болницата, тогавашното ръководство поиска разрешение от Общинския съвет да изтегли заем от 800 000 лв. Предложението обаче не бе одобрено и персоналът, който не бе получавал заплати от месеци, започна да напуска масово. Беше освободен и управителят на болницата и назначен нов, който по-късно напусна. Няколко години след това бившия тубдиспансер пое д-р Мария Рачева, управител на онкологията, и стационарът продължи да работи. От 1 януари 2017 г. обаче управител е д-р Стела Денчева, след като спечели конкурс.
Сега за пореден път Община Велико Търново протяга ръка на “Д-р Трейман”, за да спаси болницата от повторен фалит. Прогнозите този път са оптимистични. Всъщност лечебното заведение има доста имоти в София, като кантори и апартамент в центъра на столицата, а също недвижимо имущество и във Велико Търново, но повечето от тях са дарение, което не позволява да се оперира с тези активи в този момент.
Вася ТЕРЗИЕВА

Пътни строежи - Велико Търново