Модерна пречиствателна станция с цветя и галерия има в Павликени

Публикувано на пт, 19 май 2017
282 четения

Екообектът е най-мащабният инфраструктурен проект в
историята на Общината, в който са инвестирани над 31 млн. лв.

Модерна пречиствателна станция за отпадни води с цветна градина в двора подобрява екологията на Павликени. Екообектът е най-мащабният инфраструктурен проект в историята на Общината, в който са инвестирани над 31 млн. лв., разказа инж. Христо Узунов, началник на “ВиК Йовковци”, район Павликени. Срещата с медиите, пристигнали да се запознаят с работата на екосъоръжението, бе организирана от Областния информационен център във Велико Търново.
Проектът е финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, като са инвестирани 31 157 608 лв. От тях 24 млн. лв. са от Кохезионния фонд на ЕС, 6 млн. лв. са национално съфинансиране, а Община Павликени участва с почти 935 000 лв. Пречиствателната станция е завършена в края на септември 2015 г. Заедно с нея е изграден довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура, която включва рехабилитация на главни колектори с обща дължина 8 км, изграждане на нови главни колектори с дължина 4,4 км, възстановяване на второстепенна канализационна мрежа, дълга 12 км, а също изграждане на нова второстепенна канализационна мрежа, дълга 3 км. В екостанцията работят 9 души – началник, лаборант, 4 оператори и по един механик, техник и чистачка. Цялото оборудване на обекта е произведено от европейски държави и най-вече в Дания.
Влизаме в административната сграда на екостанцията, която е най-важна, тъй като тук в командна зала се следи на два монитора денонощната работа на съоръжението. Освен това тук е и химическата лаборатория, снабдена с най-модерна електронна техника за непрекъснато изследване на водата на входа и на изхода от станцията.
Но вместо в сухарска административна обстановка в сградата, още от вратата се озоваваме във фоайето с прекрасна галерия на изкуствата. Интересни картини, пана, дървени пластики, цветя и др. умело са аранжирани по стените. Оказва се, че модерната изложба е с творби на началника на пречиствателната станция инж. Тодор Папазов. Усетил изненадата ни, домакинът обяснява, че хобито му е да събира картини, пана, пластики и какво ли не. Вкъщи има толкова много, че сега украсява със следващите стаите в администрацията на станцията. Тук прекарвам повече от времето през деня и съм щастлив, че и колегите харесват импровизираната галерия, отговаря началникът.
В химическата лаборатория лаборантката Имран Алиева ни обяснява цялата технология на изследване на водата. Проби се вземат от определени пунктове, които се анализират за съдържание на определени химически елементи. За час в екостанцията влизат средно по 170 куб.м отпадни води на целия регулиран терен на Павликени – от промишлените предприятия, бита, дъждовете, както и водите от река Павликенска. Но когато пречистените води излизат от екостанцията, трябва да са с намалено съдържание на азот , нитрати и фосфор, следи се също киселинността и температурата.
Отпадната вода се пречиства през няколко фази. Първо водите влизат в съоръжение, където се пречистват механично от листа, клечки, дървета, бутилки, клони, текстил, пластмаса, найлон, които се изхвърлят в специални контейнери, обяснява инж. Папазов. Това помещение има противопожарно известяване и аспирация, а в него има три помпи, двете работят, третата е за резерва, които тласкат входящия приток. Има груба решетка, която именно обира грубите отпадъци. На компютъра денонощно се следи да няма аварии.
След това водите влизат във второ хале, където има още две съоръжения за пречистване. В момента работят и двете, тъй като има повече води заради снеготопенето, но когато времето е сухо, работи само едното. Тук водата се пречиства допълнително от пясък и тежки частици, масла, перилни препарати, по-дребни частици. Отпадните замърсители се изхвърлят разделно в специални контейнери.
След като претърпи три вида механично пречистване, водата минава под земята с тръба, зауства се, минава през входящ водомер, който засича всекидневно какво количество вода е преминало, и постъпва в селектор, в който с помощта на огромен миксер се постига хомогенна смес. После тя постъпва в първичния биобасейн, най-голямото съоръжение на пречиствателната станция. Той има вместимост 2000 куб.м. Този басейн има две зони. Едната – аеробна зона, се подава кислород с помощта на три мощни въздуходувки, и тук се намират заложени бактерии, които се хранят с това, което е останало след механичното пречистване и така пречистват отпадната вода. Втората зона е анаеробна, тоест безкислородна. И този биобасейн, както всички други съоръжения са дублирани, според изискванията за работа на такива пречиствателни станции. Има втори биобасейн с по-малка вместимост – 1000 куб.м, който е резервен.
Така пречистената вода се изпуска в река Павликенска, а натрупаната утайка се обеззаразява и обезводнява и се изхвърля на определени места. На входа и изхода на пречиствателната станция обаче са монтирани дебитомери, които отчитат количеството на преработените води. Интересното е, че на изхода е монтирана ултравиолетова лампа. При евентуална тежка епидемия от холера, чума, едра шарка и други смъртоносни инфекции, водите ще се обработват и ще убиват болестотворните бактерии. За щастие досега не ни се е налагало да използваме тази лампа, коментира инж. Папазов. Именно на изхода всеки ден автоматично на всеки 20 минути се вземат проби, за да се установи каква е чистотата на водата, преди да се влее в река Павликенска.
Пречиствателната станция има също мощен генератор, който, ако спре токът, се включва на третата секунда и така не се прекъсва процесът на пречистване. Без кислород не може да оставим бактериите. Инж. Папазов допълва, че има и третично пречистване за регулиране на съдържанието на фосфор във водата.
След това се разхождаме сред цветната градина на пречиствателната станция, която заема площ от 10 дка. В свободните пространства са засадени много цветя, дръвчета и храсти. Тревата се коси всяка седмица, обяснява началникът. Личи, че екообектът има грижливи стопани.
А преди да бъде изградена ГПСОВ в Павликени, отпадните води се изливаха в река Павликенска, оттам и в река Росица. Затова реализирането на мегапроекта е от изключително значение. Пречиствателната станция намалява здравния риск за населението в района и увеличава употребата на по-чисти земеделски продукти.
На 03.11. 2016 г. с протокол фактически Община Павликени предава ГПСОВ на “ВиК Йовковци” ООД.
Вася ТЕРЗИЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

Пътни строежи - Велико Търново