Хуманитарните науки влязоха в списъка на приоритетните професионални направления

Публикувано на пт, 11 Авг. 2017
187 четения

Хуманитарните науки вече са включени в Списъка на приоритетните професионални направления, за които университетите получават допълнително финансиране от държавата. Така образователното министерство гарантира приема в специалностите от областите филология, история и археология, философия и религия и теология, които са широко застъпени във ВТУ.
За това настояваха в декларация, адресирана до МОН, Комисията по образование и наука в Парламента и омбудсмана, преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. С последното решение на просветното министерство, което получи одобрение и от Правителството, техните искания са удовлетворени.
Министерският съвет одобри и промени в постановлението, с което са определени условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. Нововъведенията предвиждат да се оптимизира приемът на студенти в професионални направления и специалности от регулираните професии, които са получили положителна оценка на проекта за програмна акредитация. До изтичането на срока за искане на програмна акредитация приемът на студенти в тези професионални направления и специалности не трябва да надхвърля 30 % от капацитета на съответното професионално направление или специалност, но в рамките на свободния капацитет.
С промените се създава възможност министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването, да предлага на Министерския съвет при необходимост и по-голям прием в специалности от регулираните професии от професионални направления “Обществено здраве” и “Здравни грижи”.
При определянето на план-приема на висшите училища се вземат под внимание оценките на Националната агенция за оценяване и акредитация след оповестяване на данните от рейтинговата система, но не по-късно от 1 януари на съответната година, за която се определя приемът.
Златина ДИМИТРОВА

Пътни строежи - Велико Търново