ЕНЕРГО-ПРО започна рехабилитация на електрическата мрежа в областта

Публикувано на пн, 17 Юли 2017
296 четения

ЕНЕРГО-ПРО започна поетапна рехабилитация на електроразпределителните съоръжения в област Велико Търново. Ремонтните дейности включват основна подмяна на въздушни проводници в района на селата Продановци и Плаково, както и ремонт на конзоли по електропроводите, захранващи селата Бяла река, Горско Косово, Горско Калугерово, Коевци, Красно градище и Росица.
Подмяната на въздушната мрежа и ремонтът на прилежащите съоръжения в посочените райони възлиза до момента на стойност 35 хил. лв. Новите усукани проводници са с обща дължина 4000 метра. В резултат на рехабилитацията се повишава надеждността на електрозахранването на потребителите в тези населени места, посочват от дружеството. Един от обновените електропроводи свързва ВЕЦ 1 Росица и подстанция Павликени. По него се пренася голямо количество произведена електроенергия към подстанцията и е от ключово значение за района.
Паралелно с ремонтните дейности по съоръженията специалисти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи работят по проект за изнасяне на електромерни табла на границата на имотите.Това ще улесни клиентите, тъй като няма да е необходимо да осигуряват достъп на отчетниците до измервателните устройства.
В. АТАНАСОВА

Пътни строежи - Велико Търново