Смяна в борда на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Публикувано на нд, 19 Мар. 2017
4025 четения

Д-р Даниел Илиев и Лилия Вълчева влизат в ръководството

Здравното министерство  като мажоритарен собственик с 51 % от капитала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД във Велико Търново прави смяна в  състава на Съвета на директорите, стана ясно с писмо на министър  Илко Семерджиев от 6 март 2017 г. Промяната ще стане на 27 март 2017 г., когато е насрочено извънредното общо събрание на акционерите на болницата. Ако няма кворум, събранието ще бъде проведено на 11 април т.г.

В момента  медицинското дружество се управлява от Съвет на директорите. Председател на борда е д-р Валентина Генова, зам.-председател – д-р Сибила Маринова, и изпълнителен директор – д-р Стефан Филев. Ще бъдат сменени д-р Генова и д-р Маринова, като на тяхно място в борда влизат д-р Даниел Илиев и Лилия Вълчева. Д-р Филев остава на поста си.

Д-р Даниел Илиев в момента е медицински директор на МОБАЛ, а преди това  е бил отговорник на База 2 на болницата. От 2002 до 2010 г. е бил и изп. директор на медицинското дружество. Завършил е медицина в Плевен, като паралелно с това  следвал и журналистика в София. Има специалност по акушерство и гинекология и професионална квалификация по мениджмънт  в здравеопазването.

Лилия Вълчева е адвокат от Софийската адвокатска колегия. Завършила е Юридическия факултет на  СУ „Св. Климент Охридски“, докторант е по право. Член е на управителния съвет на Сдружение „Център за правни инициативи“,от 2005 до 2009 г. е съветник на вицепремиера и министър на образованието. Работила е в Народното събрание като сътрудник и гл. експерт. Родена е в Свищов, но е учила в езиковата гимназия в Шумен. Говори английски, френски и руски.

Първоначално дневният ред на извънредното общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ включваше три точки. Първата е да се вземе решение  за учредяване на безвъзмездно право на строеж в двора на болницата в полза на държавата за изграждане на нова сграда на Центъра за спешна помощ. Инвестициите са  по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, а с тях ще се правят ремонти във всички спешни центрове и филиали в страната. Условието е терените да са държавна собственост. Втора  точка  е приемане на програма с мерки за подобряване на финансовото състояние на стационара, която изиска здравното министерство поради голямата задлъжнялост на областните болници, а  третата –  да се вземе официално решение парите от продажбата на незавършения хирургичен корпус и старото парово стопанство, които са над 5 млн. лв., да се инвестират за проектиране и строителство на нов болничен корпус в двора на Нова болница. В него ще бъдат прехвърлени отделенията от Стара болница. Така болничното дружество ще спестява годишно над 400 000 лв., които сега харчи за транспорт, логистика, консултации, изследвания, отопление, ток и др. между двете бази.

След публикуване на първоначалния вариант за дневния ред на общото събрание на МОБАЛ в Търговския регистър за 27 март, пристига писмо от здравния министър, в което той съобщава в дневния ред да бъдат включени още три точки – смяна в състава на Съвета на директорите, определяне на мандата на новоизбрания борд и регламентиране на техните заплати. По повод  на дневния ред на общото събрание на МОБАЛ,  като акционер в болницата с 14,85 %, Общинският съвет на Велико Търново свика в петък извънредно заседание на здравната и икономическата комисия , и извънредна сесия на 20 март 2017 г. Представител на Общината в общото събрание на болницата ще бъде зам.-кметът проф. Георги Камарашев.

Точката по строителството на сграда на Спешна помощ предизвика оживени дебати между съветниците на двете комисии. Зам.-кметът Снежана Данева – Иванова обясни, че Община В. Търново е прецизирала предложението за учредяване на безвъзмездно право на строеж и предлага то да бъде за 1250 кв. м застроена площ, а не за 28 662 кв. м, както е посочено в точката на дневния ред за общото събрание на МОБАЛ. Именно в тези 1250 кв. м ще бъдат изградени сградата на Спешна помощ – 750 кв. м , навесът за линейки и прилежащите площи.  Ако нашето уточнение не се приеме на общото събрание на акционерите на МОБАЛ, Общината ще гласува против тази точка, заяви Данева.

Веселин Узунов от „Царевград за Велико Търново, който е и главен счетоводител на Центъра за Спешна помощ, поиска да се смени мястото на строежа , тъй като посоченото  върху сегашната сграда на администрацията,  която ще бъде съборена, е твърде неприемливо. Там слънце не влиза, аргументира  се Узунов. И допълни, че никой не е водил преговори с ръководството на Спешна помощ къде да бъде новият строеж. Защо на парцел от 28 дка  точно това усойно място е избрано за новия строеж, попита Узунов. Нямаше кой да отговори на този въпрос, тъй като на заседанието на двете комисии не присъстваше никой от ръководството на болницата.

Повече от час съветниците дебатираха как може  да бъде променено мястото за строежа на Спешна помощ, без да се уточнява къде точно, при все че вече е издадена  виза за проектиране на обекта от гл. архитект на В. Търново. В крайна сметка се стигна до решението на извънредната сесия на 20 март 2017 г. да бъде внесено писмено предложение за смяна на мястото на бъдещата административна сграда на Спешна помощ.

Вася ТЕРЗИЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ, архив

Пътни строежи - Велико Търново