Почина д-р Стефка Кушева – дългогодишен медицински директор на МОБАЛ

Публикувано на нд, 4 Дек. 2016
9992 четения

С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че в последния час на 2-ри декември 2016 г., на 67 години ни напусна д-р Стефка Кушева – дългогодишният медицински директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”.

Като неизменен пазител на професионализма, етиката и морала в най-голямата болнична структура в област Велико Търново д-р Кушева има безброй заслуги за издигане авторитета на медиците и професионалистите по здравни грижи в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”, както и за спечелване доверието на пациентите.
Родена на 22 юли 1949 г. в с. Поликрайще, Великотърновска област, д-р Кушева завършва медицина през 1975 г. в МУ „Семелвейс Игнац” – гр. Будапеща, Унгария. Започва работа като ординатор във Вътрешно отделение на Търновската болница. От 1985 г. до 1990 г. е главен специалист в „Стационарна помощ”. През 1984 г. придобива специалност „Вътрешни болести”. От 1991 г. до 1995 г. е Началник отдел и главен експерт в представителството на МЗ на областно ниво /РЦЗ – Велико Търново/. От 1995 г. до 2001 г. е заместник медицински директор на Търновската болница. От 2001 г. до 2003 г. е завеждащ Консултативно диагностичен блок /КДБ/ и началник Приемно консултативно отделение /ПКО/. От 2003 г. до 2011 г. е медицински директор на болницата.
През 1995 г. д-р Кушева придобива квалификация по „Болничен мениджмънт”, а две години по-късно и по , „Здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването”, а от 2000 г. е с миниджърска диплома от СА „Д. А. Ценов” в Свищов.
Безпогрешно, година след година, д-р Кушева организира, координира и контролира медицинските дейности на Областната болница. Изготвя анализи за дейността на структурните звена на болницата, проследява и следи за целия документооборот между лечебното заведение и РЗОК.
През 2009 г. д-р Кушева бе удостоена с наградата „Лекар на годината” на национално ниво, по предложение на РК на БЛС във Велико Търново. И към този момент, няма да се намери представител на лекарската гилдия, който познавайки и контактувайки с д-р Кушева да не е изпитал уважение и респект към личността й.

Приживе, с дела и без много думи, д-р Стефка Кушева докосна безброй много хора – медици и пациенти. За лекарите бе най-вече наставник и помощник, за пациентите – подкрепящ и приемащ болките и страданията им професионалист.
Поклонението пред тленните останки на д-р Стефка Кушева е в утрешния ден /5 декември/, от 12:00 ч., в Гробищен парк Велико Търново.

РК на БЛС – Велико Търново поднася най-искрени съболезнования на роднините на д-р Кушева!

 

Пътни строежи - Велико Търново