На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона […]

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, […]

З А П О В Е Д
№ РД 22-33
гр. Велико Търново, 10.01.2017 година
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка […]

Близо 2000 жители и гости на Велико Търново и кметът Даниел Панов със своето семейство посрещнаха заедно 2017 година на […]