Международният ден на белия бастун е символ на самостоятелността на слепите хора и стремежа им за достоен живот и равноправие. […]

Физкултурният салон на бившето училище беше изцяло ремонтиран и обзаведен от община Свищов за занимания по джудо спорт. Предишната зала, […]

В периода от 5 до 7 октомври 2017 г., в гр. Варна се проведе II национална конференция с международно участие […]

Този път благотворителната организация реализира част от мечтите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Свищов
 
Неправителствената организация „Хана Проджект“ […]