З А П О В Е Д
№ 224/25.02.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 1 […]

З А П О В Е Д
№ 36
гр. Стражица, 08.01.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122, […]

Над 200 пенсионери от Община Стражица днес на обяд отпразнуваха с музикална програма и почерпка 1 октомври, когато се отбелязва […]

Освен, че отново залага на жена за кмет на Общината, партията регистрира листа с почти 2/3 женски състав
Кандидатите за кметове […]