Община Павликени продава на търг турско училище и обор в с. Росица. На  първата за тази година сесия общинските съветници […]

Община Павликени започна подготовка по изграждане на пет детски площадки със съоръжения, които ще се намират в двора на  ЦДГ […]

Уважаеми съграждани,
скъпи приятели на Павликени,
В навечерието на Рождество Христово сме изпълнени винаги с много емоционалност. Тези дни зареждат сърцата и […]

На основание Заповед № РД-02-11-3145/15.12.2016 г.
на кмета на общината, Община Павликени
О Б Я В Я В А:
Публичен търг с явно […]