Начално училище „Цани Гинчев” – град Лясковец, Община Лясковец и Регионално управление на образованието – Велико Търново организираха първата по […]

ЗАПОВЕД
№ 64 / 04.01.2017 г.
гр. Лясковец
            На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното […]

Покана
за провеждане на обществено обсъждане
проект за бюджет 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното […]

Ръководството на Община Лясковец с дълбоко прискърбие съобщава,
че на 22 декември 2016 година
при тежка катастрофа,
загуби своя колега
Анастас Стефанов Захариев
В злополучния […]