Горна Оряховица ще има кадастрална карта и регистри на цялото землище. Подготовката за изработването им вече започна и ще продължи […]

ЗАПОВЕД
№ 64 / 04.01.2017 г.
гр. Лясковец
            На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното […]

На 6 януари от 10.30 часа, в местност „Паметниците“, край Свищов ще се проведе традиционното скачане в река Дунав за […]

На 6 януари от 10.30 часа, в местност „Паметниците“, край Свищов ще се проведе традиционното скачане в река Дунав за […]